STUDIO SUNNY HOOD

代講・休講情報SUBSTITUTION & CANCELLATION

2020年 8月
 • 113:00 龍星&拓巳
 • 2
 • 3
 • 4
 • 513:00 JUNKO20:35 WAZA
 • 618:00 MINAKO
 • 710:30 JUNKO20:35 SAKU
 • 8
 • 9
 • 1016:10 みなみ17:00 KAIRI17:00 みなみ17:00 Seina17:00 Naru&Akiho18:00 Naru&Akiho18:00 Seiji18:00 みなみ18:05 KAIRI18:15 SHUN18:45 Abel19:00 MAHINA19:05 Naru&Akiho19:05 Seiji19:30 SHUN20:00 Abel20:30 MAHINA21:05 MACCHO
 • 1116:00 JUNKO17:00 JUNKO17:00 GUCCHON17:00 REIKO17:00 MAKI18:00 MARINA18:00 KANON18:00 MinaMi18:00 GUCCHON18:30 Rinak019:05 KANON19:05 MinaMi19:15 MAYUKO19:15 MARINA19:30 GUCCHON19:30 ASUPI20:30 YOSH20:35 ASUPI20:35 MINAMI20:35 LeoBlue
 • 1213:00 JUNKO17:00 MAHINA17:00 Amichoke17:00 YUKARI17:00 SAEKO17:30 Emilio Murata18:00 MAI18:00 YUMEKI18:00 YUKARI18:05 SAEKO18:15 Amichoke18:30 Emilio Murata19:00 AKIHISA19:00 YUMEKI19:05 YUKARI19:30 WAKANA19:30 Emilio Murata19:30 CHIBANASTY19:30 NAO20:30 GUCCHON20:35 NAO20:35 WAKANA20:35 AKIHISA20:35 WAZA20:35 YUMEKI
 • 1316:10 yuk!16:10 airi17:00 Rio17:00 RiNA17:00 Youki17:00 yuk!17:00 airi18:00 MAYUKO18:00 airi18:00 MINAKO18:00 RiNA18:00 Youki19:00 NARUMI19:00 OSAYO19:05 U-SUKE KYOTO JAPAN19:05 GUCCHON19:15 airi20:00 MAI20:00 OSAYO20:35 YUSUKE20:35 GUCCHON20:35 MINAKO21:05 MAI
 • 1410:30 JUNKO16:00 airi16:15 RYOMA17:00 CHIHO17:00 GUCCHON & Atsushi17:00 RYOMA17:00 airi17:30 YUU18:00 Amichoke18:00 CHIHO18:00 SO18:00 oSaam18:30 YUU18:35 KAKU19:05 Amichoke19:05 CHIHO19:15 SO19:35 oSaam20:00 TAKUYA20:35 SAKU20:35 Satomi20:35 GUCCHON21:05 Ayanocchi21:15 KEI
 • 1513:00 龍星&拓巳13:00 音色13:00 miyu14:00 miyu15:00 RAY16:00 MEGUMI16:00 YUI16:00 RAY17:00 MEGUMI17:00 YUI17:00 THELMA17:05 RAY18:05 THELMA19:05 YUI19:30 THELMA
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2018:00 MINAKO
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 2718:00 MINAKO
 • 28
 • 2917:05 RAY
 • 30
 • 31
2020年 9月
 • 1
 • 2
 • 318:00 MINAKO
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 1018:00 MINAKO
 • 11
 • 12
 • 13
 • 1416:00 HADUKI17:00 HADUKI
 • 15
 • 16
 • 1718:00 MINAKO
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 2418:00 MINAKO
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30